Sở Học Chánh Portland

Những Câu hỏi Thường gặp về Kỳ thi AP

 

Tôi có thể thay đổi thời điểm tham gia kỳ thi không? 

Ngày/giờ thi được ấn định bởi Ban Đại học  (College Board) .  Kỳ thi AP  phải  chỉ được diễn ra    tại thời điểm được xác định bởi College Board. Thỉnh thoảng, các tình huống phát sinh khiến cho học sinh không thể thực hiện bài thi kiểm tra AP của họ vào ngày/giờ được lên lịch thường lệ. Vui lòng nói chuyện với Điều phối viên AP của trường nếu các em cần hiểu rõ thêm.  Nhấp vào đây để xem Lịch thi 2019.

Làm cách nào để đăng ký và thanh toán cho Kỳ thi AP 2019?  

Các em phải  đăng ký cho mỗi kỳ thi AP mà  các em dự tính thi.  Không được phép vào thi trong ngày thi nếu không đăng ký trước. Thời hạn đăng ký và thanh toán cho kỳ thi là   ngày 15 tháng 2 năm 2019 lúc nửa đêm, PST.  Để đặt chỗ đi thi, bấm vào đây.

Các em phải đăng ký cho các kỳ thi AP thông qua trang web này.  Tất cả các em học sinh phải điền vào mẫu trực tuyến.

Có hỗ trợ tài chính cho kỳ thi AP 2019 không?

Một số học sinh có thể hội đủ điều kiện để được giảm lệ phí hoặc miễn trừ lệ phí thi AP. Nếu các em hội đủ điều kiện cho bữa ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá,  hoặc  nếu các em gặp khó khăn trong việc trả lệ phí cho các kỳ thi AP, hãy kiểm tra với Điều phối viên AP của trường trung học của các em.

Nếu tôi cần có những tiện nghi để tham dự kỳ thi thì sao?

College Board phải chấp nhận bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với việc tiến hành kỳ thi AP đó. Học sinh nào muốn nhận các sửa đổi việc thi kiểm tra phải liên lạc với vị Cố vấn của trường Trung Học của mình CÀNG SỚM CÀNG TỐT.  Cố vấn viên này sẽ làm việc với các em để nộp các giấy tờ thích hợp với College Board để cho phép sửa đổi kỳ thi kiểm tra trước thời hạn chót để nộp đơn ngày 22 tháng 2  . Học sinh được chấp thuận để kiểm tra với tiện nghi sẽ tham gia kỳ thi AP tại trường của họ.

Xin lưu ý rằng College Board có thể cần đến 4-6 tuần để chấp thuận các sửa đổi. Nếu các em không yêu cầu sửa đổi kịp thời, các em có thể không nhận được sự chấp thuận của College Board.

Nếu tôi có hai kỳ thi AP được lên lịch vào cùng một ngày thì sao?

Nếu các em muốn đăng ký cho hai kỳ thi được tổ chức trong cùng một ngày, hãy điền đầy đủ vào mẫu đăng ký và gửi khoản thanh toán.  Các em sẽ được Ban Dịch vụ AP (AP Test Service) liên lạc để thông báo cho các em về hai kỳ thi kiểm tra AP các em đã được chỉ định để thi trong tuần lễ từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 năm 2019. Các chỗ thi sẽ được sắp xếp dựa trên số lượng và không gian/sự sẵn có của người coi thi. Xin gặp Điều Phối Viên AP của trường trung học của các em để biết thông tin về những ngày thi trễ. Các em sẽ không phải đóng lệ phí $45 để được thi trễ trong trường hợp này.

Tôi có thể làm bài thi dưới dạng “không hẹn trước” (đến nơi vào ngày thi để đăng ký và làm bài thi) không?

Các em học sinh chưa đăng ký kỳ thi AP trước đó sẽ không được phép thi AP.

Nếu tôi không thể làm bài thi AP vào ngày thi đã định thì sao?

College Board đưa ra các điều khoản khi các học sinh không thể tham dự Kỳ thi AP vào ngày/giờ theo lịch trình thường lệ. Trong một số trường hợp, một khoản phí $45 sẽ được tính cho mỗi kỳ thi được tổ chức vào một ngày/giờ thay thế. Xin vui lòng gặp Điều phối viên AP trường trung học của các em để biết chi tiết.