Câu Hỏi Thường Gặp về Kỳ Thi AP của PPS

Tại sao hiện nay có nhiều bước để đăng ký dự thi?

College Board đã đưa ra hệ thống MyAP mới trên toàn quốc trong tháng 8 năm 2019 dành cho các Kỳ Thi AP® tháng 5 năm 2020.

Thành phần JOIN của Nhóm Kỳ Thi trực tuyến sẽ cho phép College Board cá nhân hóa các tài liệu kỳ thi của học sinh cho ngày thi, và loại bỏ sự cần thiết của các buổi thực hiện sơ bộ.

Bên cạnh đó, cũng nhờ tham gia Nhóm Lớp Học, học sinh sẽ có thể truy cập vào bài tập về nhà và kiểm tra các bài tập từ Giáo Viên AP® của mình mà sẽ bao gồm các câu hỏi bảo mật từ Ngân Hàng Câu Hỏi College Board AP®. Học sinh cũng sẽ có quyền truy cập để xem xét các tài liệu và tài nguyên trực tuyến cũng như từ điện thoại thông minh.

Kỳ thi của tôi không được liệt kê trong danh sách Mã Tham Gia Kỳ Thi trong email Mã Tham Gia “Bước tiếp theo” tôi đã nhận được từ APTS. Tôi phải làm sao?

Vui lòng liên hệ info@aptsusa.com để được trợ giúp. Mã Tham Gia Kỳ Thi sẽ không được phát hành bằng điện thoại. Đảm bảo đã gửi email từ cùng địa chỉ email được nêu trên biểu mẫu thanh toán kỳ thi của bạn.

Tôi vẫn chưa nhận được email “Bước tiếp theo – Mã Tham Gia Kỳ Thi” từ APTS và đã quá 24 tiếng kể từ khi xử lý khoản thanh toán của tôi. Tôi phải làm sao?

Email “Bước tiếp theo – Mã Tham Gia Kỳ Thi” sẽ được gửi đến địa chỉ email HỌC SINH trên biểu mẫu thanh toán kỳ thi. Vui lòng kiểm tra thư mục rác trong trường hợp email này bị gửi vào đó. Nếu bạn vẫn có thể tìm được email, vui lòng liên hệ info@aptsusa.com để được hỗ trợ. Mã Tham Gia Kỳ Thi sẽ không được phát hành bằng điện thoại. Đảm bảo đã gửi email từ cùng địa chỉ email được nêu trên biểu mẫu thanh toán kỳ thi của bạn.

Nếu tôi không thể đăng nhập vào hồ sơ College Board của mình hoặc không nhớ được tôi có hồ sơ hay không thì sao?

Học sinh sẽ tạo hồ sơ College Board để truy cập các điểm số AP®, PSAT® và SAT®. Có thể bạn đã có sẵn một tài khoản nếu bạn đã thực hiện bất kỳ trong số các bài thi này trong quá khứ. Đừng tạo một tài khoản thứ hai? Mỗi học sinh chỉ nên có MỘT tài khoản College Board trong quá trình học trung học của mình trong đó chứa các điểm số AP®, PSAT® và SAT® cùng các thông tin khác. Để đăng nhập hãy truy cập: https://pages.collegeboard.org/account-help or https://myap.collegeboard.org

Học sinh cũng có thể gọi Dịch Vụ cho Học Sinh AP® của College Board: 1-866-630-9305.

Những thông tin nào tôi cần cung cấp trên Hồ Sơ Đăng MyAP của College của tôi?

Học sinh nên sử dụng tên hợp pháp của mình (để khớp với học bạ), vì vậy tên cũng sẽ khớp với ID Trường hoặc giấy phép lái xe của học sinh tại thời điểm xác nhận vào thi. College Board cũng sẽ gửi điểm số dưới dạng điện tử đến các trường cao đẳng/đại học. Khác biệt về tên có thể dẫn đến các vấn đề về thông báo điểm số và chậm trễ. Để cập nhật hoặc hiệu chỉnh tên, hãy liên hệ College Board theo số 1-866-630-9305.

Học sinh nên dùng địa chỉ email mà họ sẽ có quyền truy cập SAU KHI rời trường trung học.

Học sinh nên cung cấp số ID thẻ học sinh PPS của mình trên hồ sơ đăng ký

Tại sao còn có Mã Tham Gia do giáo viên phát hành?

Học sinh có quyền truy cập các tài nguyên miễn phí do College Board cung cấp thông qua tài khoản MyAP của họ khi được liên kết với khóa học AP® của trường dựa trên giáo viên của họ. Các nguồn tài nguyên giảng dạy này được cung cấp để hỗ trợ khả năng sẵn sàng cũng như thành tích của học sinh cho khóa học đó. Tất cả học sinh nên tham gia bằng cách dùng Mã Tham Gia do giáo viên phát hành nhằm cho phép truy cập các tài nguyên khóa học, ngay cả khi không có kế hoạch tham dự kỳ thi đó.

Tôi đã bỏ lỡ hạn chót ngày 1 tháng 11 để đăng ký cho kỳ thi của mình. Tôi phải làm sao?

Học sinh bỏ lỡ hạn chót này sẽ phải chịu một khoản phí 40 đô-la tiền phạt cho mỗi kỳ thi. Ngày cuối cùng để nộp đăng ký dự thi bao gồm khoản lệ phí phạt này là 1 tháng 3 năm 2020.

Có các cơ hội Tín Chỉ Cao Đẳng và Đại Học nào cho những kỳ thi này?

Chính Sách Tín Chỉ Cao Đẳng và Đại Học AP® có thể được tìm thấy trên trang web của College Board Tìm kiếm Tín Chỉ AP® – Học sinh có trách nhiệm xác minh rằng trường cao đẳng/đại học họ dự kiến theo học sẽ chấp nhận tín chỉ AP và gửi điểm số đến trường cao đẳng/đại học mà họ lựa chọn.

Nếu bạn đang có kế hoạch theo học một trường đại học Oregon, hãy xem xét chính sách của trường đó đối với các tín chỉ AP trước khi đăng ký các kỳ thi Ngôn Ngữ Thế Giới AP® của bạn. Để xem các tín chỉ cao đẳng/đại học được cung cấp cho kỳ thi AP tại Oregon State University, University of Oregon và Portland Community College, hãy nhấp vào đây.

Tôi có thể thay đổi thời điểm thực hiện kỳ thi không? 

Ngày/giờ được thiết lập bởi College Board Lưu ý rằng Kỳ Thi AP phải được thực hiện chỉ theo các thời điểm do College Board thiết lập. Đôi khi, sẽ có những tình huống phát sinh ngăn cản một học sinh có thể tham gia kỳ thi AP của họ vào ngày/giờ đã xếp lịch thường xuyên. Vui lòng trao đổi với Điều phối viên AP tại trường học của bạn. Nhấp vào đây để xem Lịch Kỳ Thi 2019.

Có hỗ trợ tài chính nào dành cho các kỳ thi AP 2019 không?

Các gia đình có thể nộp đơn xin giảm hoặc miễn các khoản phí kỳ thi AP. Nếu bạn đủ điều kiện được hưởng bữa trưa miễn phí hoặc được giảm giá, hoặc nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc trả tiền cho các kỳ thi AP, hãy kiểm tra với Điều phối viên AP tại trường trung học của bạn.

Nếu tôi đang tham gia một Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân hay 504?

College Board phải chấp thuận bất kỳ thay đổi hay sửa đổi nào cho việc thực hiện kỳ thi AP. Các học sinh muốn nhận được những sửa đổi về khảo thí phải liên hệ với cố vấn trường trung học cơ sở của mình càng sớm càng tốt.  Họ sẽ phối hợp với bạn để nộp các giấy tờ thích hợp cho College Board nhằm cho phép các sửa đổi về khảo thí trước hạn chót nộp hồ sơ ngày 17 tháng 1 năm 2020. Các gia đình có thể nộp đơn đăng ký sau ngày này, nhưng không có bất kỳ đảm bảo nào rằng College Board sẽ xem xét các đơn đăng ký trễ kịp thời để dự thi vào tháng Năm. Nếu bạn không yêu cầu tìm kiếm những sửa đổi một cách kịp thời, bạn có thể không được College Board phê duyệt.

Sẽ thế nào nếu tôi có hai kỳ thi AP vào cùng một ngày?

Các học sinh muốn đăng ký cho hai kỳ thi được cung cấp vào cùng một ngày cần phải điền biểu mẫu đăng ký đầy đủ và nộp thanh toán. Học sinh sẽ được Dịch Vụ Khảo Thí AP liên lạc để cảnh báo kỳ thi nào trong số hai Kỳ Thi AP họ đã được giao sẽ có một ngày thay thế và các chi tiết ngày/giờ như thế nào. Các bài tập sẽ được giao dựa trên số lượng và khả năng sẵn có chỗ trống/giám thị. Vui lòng gặp Điều phối viên AP trung học của bạn để có được thông tin về ngày thi muộn. Bạn sẽ không bị yêu cầu khoản lệ phí 45 đô-la để thực hiện kỳ thi muộn trong trường hợp này.

Tôi có thể thực hiện kỳ thi dưới dạng “không đăng ký trước” (có mặt vào ngày thi để đăng ký và tham gia kỳ thi)?

Học sinh trước đây chưa đăng ký cho một kỳ thi AP sẽ không được phép thực hiện một kỳ thi AP.

Sẽ thế nào nếu tôi không thể tham gia kỳ thi AP vào ngày được cung cấp?

College Board sẽ đưa ra các quy định cho trường hợp học sinh không thể thực hiện Kỳ Thi AP vào ngày/giờ được xếp lịch thường xuyên. Trong một số trường hợp, sẽ xem xét khoản lệ phí 45 đô-la cho mỗi kỳ thi được thực hiện vào ngày/giờ thay thế. Vui lòng gặp Điều phối viên AP trung học của bạn để biết chi tiết.

Tôi có cần xin phép vắng mặt với các giáo viên khác trong kỳ thi?

Trường học của bạn sẽ có một danh sách trong đó học sinh sẽ được ra khỏi tòa nhà vào những ngày thi. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi bài học bỏ lỡ do bạn vắng mặt đối với kỳ thi AP®. Các trường sẽ được thông báo về những học sinh nào không có mặt cho kỳ thi AP® của mình.

Kỳ thi AP của tôi thi sẽ hoàn thành trong bao lâu? Tôi có về sớm được không?

Theo quy định bảo mật của College Board cho kỳ thi, học sinh không được rời khỏi cuộc thi cho đến khi hết giờ và tất cả các thí sinh được cho phép cùng nhau. Nếu một học sinh rời đi mà không được phép, kỳ thi của họ sẽ được thu thập và gửi riêng tới College Board. Điểm số của họ sẽ bị hủy bỏ và sẽ không thể hoàn tiền được. Kỳ thi sẽ mất khoảng 4 tiếng. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng trong suốt thời gian của kỳ thi. Đối với kỳ thi buổi chiều, trách nhiệm của học sinh là trao đổi với huấn luyện viên, gia đình và nhà tuyển dụng về lịch thi AP của họ.

Nhấp vào đây để biết Thời Gian Khảo Thí Kỳ Thi Ước Tính AP theo kỳ thi

Làm thế nào để truy cập điểm số của mình?

Điểm số AP sẽ được cung cấp trực tuyến vào đầu tháng 7 năm 2020. Học sinh sẽ được College Board gửi email (đến email được chỉ định trên Hồ Sơ MyAP của College Board) để cảnh báo rằng kết quả của bạn đã sẵn sàng để truy cập. Sau đó bạn sẽ có thể đăng nhập vào Hồ Sơ College Board của bạn thông qua http://apscore.org để truy xuất các điểm số của mình.